Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane jest niezbędnym składnikiem budowlanych zapraw murarskich i tynkarskich.