Kontakt

Pełne dane kontaktowe

Hurtownia materiałów:
tel/fax: 48/ 610-17-63, kom. 606-465-428, 734-191-911
Młodocin Mniejszy 46B gm. Kowala
26-624 Kowala
e-mail: hurtownia@lucz-bud.com.pl

NIP: 796-006-92-18
REGON: 670050329
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000053987Kapitał zakładowy: 51 800,00 zł

Formularz kontaktu